Thursday, September 3, 2009

Prime Minister of Malaysia Who Contribute To The Development of Homeopathy In Malaysia

..
Kami dari Persatuan Pengamal Perubatan Homeopathy berdaftar Malaysia (MRHP) ingin merakamkan Setinggi-tinggi Ucapan teriam kasih yang tidak terhingga kepada kepada Yang teramat mulia Perdana Menteri Malaysia dan Mantan Perdana Menteri Malaysia yang telah banyak memberi sumbangan kepada kemajuan Persatuan ini khasnya dan amnya kepada ahli-ahli Homeopathy di seluruh Malaysia.

Terima Kasih.

Dari Dr Nik Omar bin Hj Nik Daud
President MRHP Homeopathy Malaysia
dan Semua ahli-ahli Homeopathy di Malaysia.

No comments:

Post a Comment