Monday, May 18, 2009

MRHP Tidak Pernah menentang Perlalian
Ahli-Ahli Persatuan Pengamal perubatan homeopathy berdaftar Malaysia tidak pernah menetang sebarang bentuk imunisasi yang dijalankan oleh kemeterian kesihatan Malaysia.
Ahli-ahli persatuan ini diseru untuk memberi kerjasama yang baik kepada Kementerian Kesihatan Malaysia.
Mungkin ada satu atau dua orang ahli homeopati yang menentang imunisasi, namun ia tidak mencerminkan keselurohan ahli persatuan ini.

No comments:

Post a Comment