Saturday, August 22, 2009

Dr Mohd Nasir Tokoh Homeopathy Malaysia
Dr Mohd Nasir bin Hj Mohd Zain adalah seorang tokoh homeopathy di malaysia. Beliau telah berjuang menegakkan homeopati di Malaysia melalui Persatuan pengamal perubatan Homeopati malaysia.
Beliau telah menjadi Setiausaha Agong Persatuan pengamal perubatan Homeopathy Malaysia sejak 10 tahun yang silam. Beliau juga merupakan seorang Setiausaha Agong Liga Perubatan Homeopathy Asia.

Beliau telah menulong merawat ramai pesakit kronik melalui kaedah homeopati.
beliau pernah dipileh berkhidmat sukarela di Thailand, Sri lanka dan Malaysia.
Beliau telah dipileh oleh fakulti Perubatan Homeopathy Malaysia untuk melanjutkan kursus kepakaran dalam perubatan homeopathy di New Delhi Homeopathic Medical College dan Hospital di New delhi.

selama berada di India beliau tinggal bersama Kol Aziz selaku attache Pertahanan di Kedutaaan Malaysia di New Delhi.

Beliau telah lebih dati 10 kali mengendalikan persidangan Homeopathy peringkat Dunia di Malaysia.
Pengalaman praktik lebih dari 20 tahun.

No comments:

Post a Comment